Přejít k obsahu


Přínosy environmentálně odpovědného chování uplatňovaného ve strojírenské praxi

Citace:
KADLECOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L. Přínosy environmentálně odpovědného chování uplatňovaného ve strojírenské praxi. Stojírenská technologie, 2011, roč. 15, č. 4, s. 19-26. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Benefits of environmentaly friendly behaviour applied in mechanical engineering practice
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tereza Kadlecová Ph. D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá preventivní strategií ochrany životního prostředí vycházející z principu eko-efektivity založeném na tvorbě většího množství produktů při současné nižší spotřebě zdrojů a tedy nižší produkci odpadů a znečištění, a to cestou inovací vedoucích k oddělení růstu od spotřeby zdrojů změnou výrobních a spotřebních vzorců chování. Z logiky konceptu eko-efektivity vyplývá, že environment a ekonomika podniku jsou dva propojené a vzájemně se ovlivňující aspekty podnikání, přičemž uplatňování preventivně orientované environmentální politiky je v podnikové praxi spojeno s celou řadou přínosů.
Abstrakt EN: This paper deals with the topic of corporate social responsibility. More precisely it addresses the environmental and economic component representing the eco-efficiency concept practically applied through so called voluntary environmental instruments. A proactive approach towars the environmental issues related to company production and business activities is beneficial not only in terms of reducing operating costs and increasing sales, but also for the non-financial benefits accruing to the corporate value creation.
Klíčová slova

Zpět

Patička