Přejít k obsahu


The behavior of low-alloy high-strength steel after different types of processing for dynamic load

Citace:
JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. The behavior of low-alloy high-strength steel after different types of processing for dynamic load. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International Vienna 2011, 2011. s. 593-594. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The behavior of low-alloy high-strength steel after different types of processing for dynamic load
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna 2011
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá měřením dynamických materiálových vlastností experimentální oceli 42SiCr. Jedná se o nízkolegovanou ocel s pevností 980 MPa a tažností 30 % v základním stavu. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit a porovnat materiálové vlastnosti této ocele po různých stavech tepelného zpracování za podmínek rychlého ohřevu a vysokých rychlostí deformace. Tyto podmínky jsou typické pro moderní technologické procesy. Zjišťování hodnot těchto parametrů za vysoce dynamických změn je náročné a často nelze použít standardní postupy měření. Pro zjišťování přetvárných odporů, meze kluzu, meze pevnosti, tažnosti a kontrakce vysokopevných ocelí při podmínkách vysokorychlostního ohřevu byla zkoušena nová metoda měření. Tato metoda umožňuje provést dynamické zkoušení materiálu při zvolených teplotách
Abstrakt EN: Currently, there are new technological processes, whose development can not be realized without knowledge of technological properties of material under specific, complex and dynamic conditions. One of such applications is the induction heating and molding of the material within a few seconds to achieve temperature of the warm molding. These very short heatings within a few seconds have an effect on the development of the material structure, and this is reflected during deformation, depending on the relationship stress-strain. If these procedures are to be processed on the new modern types of steel, the development of technology and the measurement of mechanical properties must be done under the conditions of real technological process. The article gives a method for determining the relationship stress-strain by AHSS steel processed QP-P process at strain rate 30 s-1.
Klíčová slova

Zpět

Patička