Přejít k obsahu


Refinement of TRIP steel microstructure by incremental deformation

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B., MEYER, L.W. Refinement of TRIP steel microstructure by incremental deformation. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International Vienna 2011, 2011. s. 25-26. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Refinement of TRIP steel microstructure by incremental deformation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna, Austrálie
Název zdroje: DAAAM International Vienna 2011
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Lothar W. Meyer
Abstrakt CZ: TRIP oceli představují moderní skupinu nízkolegovaných ocelí, které umožňují dosáhnout vynikající kombinace pevnosti a tažnosti. Pro jejich zpracování nekonvenčními metodami tváření je nutno současně s jemnozrnnou strukturou dosáhnout i příslušného podílu požadovaných fází a to zejméba s ohledem na možnost využití TRIP efektu při finálním tváření za studena. Intenzivní ovlivnění vývoje struktury je možné docílit vhodným teplotním intervalem inkrementální deformace a její velikostí. V experimentálním programu byl zkoumán vliv 20-ti násobné deformace v různém teplotním intervalu a následně i vliv různé intenzity deformace na zjemnění struktury. Při vhodně zvolených parametrech byla získána feriticko-bainitická struktura s 15-ti% zbytkového austenitu, velikostí feritického zrna okolo 2 um a tažností přesahující 30%.
Abstrakt EN: TRIP steels represent modern group of low alloyed steels which allow reaching of excellent combination of strength and ductility. For their treatment by unconventional forming methods and with regards to possibility to use the TRIP effect at final cold forming not only the very fine structure has to be obtained but also sufficient fraction of phases. Structure development can be intensively affected by appropriate temperature interval of incremental deformation and its size. In experimental program the influence of 20 step deformation in various temperature intervals and the influence of different deformation size on structure refinement were investigated. At the suitable chosen parameters the ferrite-bainite structure with 15% of retained austenite, size of ferrite grain of about 2 um and ductility of about 30% was obtained.
Klíčová slova

Zpět

Patička