Přejít k obsahu


Wear behavior of laser hardening tool steels 1.2311 and 1.2379

Citace:
KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., NĚMEČEK, S. Wear behavior of laser hardening tool steels 1.2311 and 1.2379. In Degradácia konštrukčních materiálov. Žilina: EDIS - Žilinská univerzita, 2011. s. 65-69. ISBN: 978-80-554-0416-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wear behavior of laser hardening tool steels 1.2311 and 1.2379
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS - Žilinská univerzita
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Doc. Ing. Stanislav Němeček Ph.D., IWE
Abstrakt CZ: Pro technologii povrchového kalení HPDD laserem je charakteristické použití vysoké intenzity světelného záření, které má za následek velmi rychlý ohřev povrchových vrstev materiálu a jejich následné ochlazení. Právě rychlost průběhu procesu, vznik vysokého teplotního gradientu a následné zakalení bez přítomnosti kapalného chladícího média patří mezi základní výhody tohoto procesu. Po povrchovém kalení laserem nebývá zpravidla používán žádný způsob obrábění (objemové změny spojené s martenzitickou transformací nepřesahují 20 µm při hloubce zakalení 2mm), pouze v nezbytných případech následuje proces broušení. Tento článek je zaměřen na analýzu opotřebení laserem povrchově zakalených materiálů 1.2311 a 1.2379. Opotřebení bylo vyvoláno tribologickou zkouškou „PIN-on-DISK“. Sledováno bylo několik závislostí - jedním z cílů bylo zjistit, jaký vliv má oxidická vrstva (vznikající během kalení) na proces opotřebení a jakým způsobem se liší její opotřebení od zakalené vrstvy.
Abstrakt EN: Technology of HPDD laser surface hardening using high intensity of light radiation, which leads to short time rapid warming up the surface of material and rapid cooling due to thermal conductivity. Basic contribution of this technology is quick process of the treating without liquid cooler. This type of treatment needs no machining after laser surface hardening (shape changes are not bigger than 20 µm on 2 mm thick hardened surface), only for special needs is used grinding. Other contribution of laser hardening is favorable course residual strains, which are in this case the greatest at surface in contrary of classic hardening. It is because of cooling, which is caused by material conductivity and goes into the material. This favorable influences come to light during contact wear and resulting degradation of surface. This behavior study is subject of this article which is aimed to wear analysis of the laser surface hardened materials 1.2311 and 1.2379.
Klíčová slova

Zpět

Patička