Přejít k obsahu


Simulation of surface damage on steel rails, using the impact test

Citace:
ŠIMEČEK, J. Simulation of surface damage on steel rails, using the impact test. In Metal 2011. Ostrava: TANGER,, 2011. s. 94-94. ISBN: 978-80-87294-22-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of surface damage on steel rails, using the impact test
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER,
Autoři: Ing. Jiří Šimeček
Abstrakt CZ: Povrch je nejvíce namáhaná a nejcitlivější část výrobku a tedy je jeho stavu nutno věnovat značnou pozornost. Zde jsou v procesu použití vyrobené strojní součásti přednostně koncentrovány negativní degradační jevy. Nejčastějším důsledkem dalšího zatěžování je únava materiálu, která pokračuje přes vytváření sítě mikrotrhlin, přes tvorbu marginální trhliny až po konečné dolomení součásti.
Abstrakt EN: The surface is the most loaded and the most sensitive part of the product and thus its status should be given high attention. In the surface parts are usually concentrated negative degradation phenomena in the process of using of the part. The most common consequence of further loading is fatigue, which continues through the creation of a network of micro alloy cracks, through the formation of marginal cracks to final fracture components.
Klíčová slova

Zpět

Patička