Přejít k obsahu


Hodnocení použitelnosti tenké vrstvy CrN + a-C:H:W pro aplikace v jaderné energetice

Citace:
MATHESIUSOVÁ, R., BLÁHOVÁ, O. Hodnocení použitelnosti tenké vrstvy CrN + a-C:H:W pro aplikace v jaderné energetice. In Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín, 2011. s. 105-110. ISBN: 978-80-970824-0-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of possibilities of CrN+a-C:H:W thin layer for applications in nuclear power industry
Rok vydání: 2011
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín
Autoři: Ing. Renáta Mathesiusová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na hodnocení tenkých vrstev CrN + a-C:H:W. Na vzorcích byly provedeny zkoušky tvrdosti, adheze vrstvy, tloušťky a struktury.
Abstrakt EN: This article is concerned with thin layers. Main attention was paid to BALINIT® C STAR thin layer, consisting of CrN and DLC type layer with combination of WC/C. The friction coefficient of substrate was compared with friction coefficient of coating sample. Adhesion, hardness, chemical composition, thickness and morphology were examined as well. The results of this experiment demonstrate excellent behavior of CrN+WC/C thin layer.
Klíčová slova

Zpět

Patička