Přejít k obsahu


Závislost vzniku únavového poškození na stavu obrobení povrchu u nástrojové oceli X210Cr12

Citace:
ŠIMEČEK, J., KŘÍŽ, A. Závislost vzniku únavového poškození na stavu obrobení povrchu u nástrojové oceli X210Cr12. In Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín, 2011. s. 163-167. ISBN: 978-80-970824-0-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dependence of fatigue damage on the state of machining tool steel surface at X210Cr12
Rok vydání: 2011
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín
Autoři: Ing. Jiří Šimeček , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Při únavě jako degradačním procesu dochází ke strukturním změnám stavu materiálu následkem cyklického zatěžování.
Abstrakt EN: Fatigue is a cause of nearly all machine components fractures operated under dynamic stresses. In this paper is solved fatigue of high alloy tool steel X210Cr12 with flat bending fatigue tests. Routine testing of materials especially for obtaining Woehler curve are carried out on polished surfaces with nearly negligible roughness. In our experiment was made to test how is possible to use these tests to determine how will develop fatigue damage at normal applications where the surface is machined to defined roughness and whether is possible to discern the various machining operations and their impact on the number of cycles to fracture the test specimen.
Klíčová slova

Zpět

Patička