Přejít k obsahu


Surface integrity and tribological behaviour of hardened steels

Citace:
PALA, Z., GANEV, N., KOLAŘÍK, K., BLÁHOVÁ, O., JERSÁK, J. Surface integrity and tribological behaviour of hardened steels. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. Symposia, s. 739-741. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface integrity and tribological behaviour of hardened steels
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Zdenek Pala , Nikolaj Ganev , Kamil Kolařík , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Jan Jersák
Abstrakt CZ: Bylo provedeno srovnání mezi výsledky tribologických měření a čtyřmi parametry integrity povrchu, t. j. makroskopickým a mikroskopickým zbytkovým pnutím, drsností povrchu a mikrotvrdostí. Provedená analýza zjislila vzájemné vztahy mezi integritou povrchu a koeficientem tření.
Abstrakt EN: A comparison between the results of tribological investigations and four surface integrity parameters, i.e. macroscopic and microscopic residual stresses, roughness and microhardness, was performed. The performed analysis yields some mutual relationships between surface integrity and friction coefficient. lead to high friction coefficient, the highest compressive residual stresses were found for the lowest friction coefficients, or increasing cutting speed leads to a decrease in microhardness
Klíčová slova

Zpět

Patička