Přejít k obsahu


Polypropylene nanocomposites studied by local micro- and nano-mechanical measurements

Citace:
ZAMFIROVA, G., BLÁHOVÁ, O., MINSTER, J., GAYDAROV, V. Polypropylene nanocomposites studied by local micro- and nano-mechanical measurements. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. Symposia, s. 725-728. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Polypropylene nanocomposites studied by local micro- and nano-mechanical measurements
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Galina Zamfirova , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , J. Minster , V. Gaydarov
Abstrakt CZ: Práce se zabývá a mikro- a nano-indetatčním hodnocením polypropylenových nanokompozitů plněných ulíkovými nanotrubkami v rozsahu 0,1-3 váh.%. Mikrotvrdoměrem byla určena Vickersova mikrotvrdost. Modul pružnosti, poddajnost a nanotvrdost byla určena pomocí nanoindentoru. Bylo určeno, že malý váhový podíl nanotrubek (0,1 váh.%) značně zlepšuje mikroindentační parametry.
Abstrakt EN: This paper reports on a micro- and nano-indetation investigation of polypropylene nanocomposites filled with multiwall carbon nantubes in the range of 0.1-3 wt.%. Vickers microhardness was determined using microhardness tester. Elastic modulus, instantaneous compliance and hardness were obtained using an nanoindenter. It was established that a small weight fractions of nanotubes (0.1 wt.%) significantly improves the microindentation parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička