Přejít k obsahu


Mechanical properties of hard particles in soft matrix

Citace:
ZUBKO, P., PEŠEK, L., BLÁHOVÁ, O. Mechanical properties of hard particles in soft matrix. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. Symposia, s. 664-667. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties of hard particles in soft matrix
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Pavel Zubko , Ladislav Pešek , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá určením mechanických vlastností částic TiC(N) v ocelové matrici pomocí nanoindentace. Byl odvozen fyzikální model chování částic během indentace. Na základě tohoto modelu byl určen vliv velikosti částic na naměřené výsledky.
Abstrakt EN: The cotribution deals with determination of mechanical properties of TiC(N) particles embedded in steel martix by nanoindentace. The physical model of particle behavior during the indentation was presented. Based on this model the influence of the particle size on measured results was determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička