Přejít k obsahu


Fabrication of CuxGey Nanoplatelets

Citace:
KŘENEK, T., FAJGAR, R., MEDLÍN, R., KLEMENTOVÁ, M., NOVOTNÝ, F., VLADISLAV, D. Fabrication of CuxGey Nanoplatelets. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2011, roč. 11, č. 9, s. 8279-8283. ISSN: 1533-4880
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fabrication of CuxGey Nanoplatelets
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , RNDr. Radek Fajgar CSc. , Ing. Rostislav Medlín , RNDr. Mariana Klementová Ph.D. , Ing. Filip Novotný Ph.D. , RNDr. Dřínek Vladislav CSc.
Abstrakt CZ: Moderní technologie požadují nové slitiny pro pokročilé zařízení a aplikace. Tento článek je věnován nízkotlaké chemické plynné depozici (LPCVD) Ge2Me6 a SnMe4, která vede k depozici nanodesek a dalších nanočástic. Výsledky analytických metod (Ramanova spektroskopie, EDS, EDX, SEM a HRTEM) se dokazují, že nanodesky dlouhé desítky µm jsou tvořeny dvěmi slitinami – ortorombické Cu3Ge a hexagonální Cu86Ge14. Tloušťka nanodesek sahá od 50 do 150 nm. CuSn částice slouží jako zárodky pro růst Ge nanočástic rozptýlených mezi nanodeskami.
Abstrakt EN: Modern technologies demand novel alloy materials for advanced devices and applications. Here we report on Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD) of Ge2Me6 and SnMe4 leading to deposition of nanoplatelets along with nanoparticles. According to analytical techniques (Raman spectroscopy, ED, EDX, SEM and HRTEM) the nanoplatelets up to several tens of µm in length have been prepared in two alloy modifications orthorhombic Cu3Ge and hexagonal Cu86Ge14. Thickness of the nanoplatelets ranges from 50 to 150 nm. CuSn seeds served for the growth of Ge nanoparticles scattered among nanoplatelets.
Klíčová slova

Zpět

Patička