Přejít k obsahu


Microstructure evolution in Zr1Nb fuel cladding during high temperature oxidation

Citace:
NÉGYESI, M., BLÁHOVÁ, O., ADÁMEK, J., SIEGL, J., PŘIBYL, A., VRTÍLKOVÁ, V. Microstructure evolution in Zr1Nb fuel cladding during high temperature oxidation. Journal of Nuclear Materials, 2011, roč. 416, č. 3, s. 298-302. ISSN: 0022-3115
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure evolution in Zr1Nb fuel cladding during high temperature oxidation
Rok vydání: 2011
Autoři: M. Négyesi , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , J. Adámek , J. Siegl , A. Přibyl , V. Vrtílková
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá hodnocením mikrostruktury vzniklé během vysokoteplotní oxidace v povlakové trubce jaderného paliva vyrobené ze slitiny Zr1Nb. Kinetika růstu fáze alfa-Zr(O) v intervalu teplot 800-1200°C byla hodnocena pomocí OM, SEM a obrazové analýzy. Dále byly výsledky měření nanotvrdosti použity k určení tloušťky vrstvy alfa-Zr(O). Experimentalní výsledky byly porovnány s analytickými výpočty.
Abstrakt EN: This work is concerned with the microstructure evolution during high-temperature oxidation inside the cladding wall fabricated of Zr1Nb alloy. The kinetics of the alpha-Zr(O)growth in the temperature interval of 800-1200°C has been assessed using LM, SEM, and an image analyzer. In addition, the results of nanohardness measurement were used to determine the thickness of the alpha-Zr(O) layer. Eventually, the experimental results were compared to analytical calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička