Přejít k obsahu


The influence of hydrogen on oxygen distribution inside Zry-4 fuel cladding

Citace:
NÉGYESI, M., BURDA, J., BLÁHOVÁ, O., LINHART, S., VRTÍLKOVÁ, V. The influence of hydrogen on oxygen distribution inside Zry-4 fuel cladding. JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, 2011, roč. 416, č. 3, s. 288-292. ISSN: 0022-3115
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of hydrogen on oxygen distribution inside Zry-4 fuel cladding
Rok vydání: 2011
Autoři: M. Négyesi , J. Burda , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , S. Linhart , V. Vrtílková
Abstrakt CZ: This study is concerned with oxygen concentration measurements inside the Práce se zabývá měřením koncentrace kyslíku uvnitř stěny povlakové trubky paliva ze slitiny Zry-4 po vysokoteplotní oxidaci. Distribuce kyslíku byla určena pomocí metody WDS a také měřením nanotvrdosti. Byl zkoumán vztah mezi nanotvrdostí a koncentrací kyslíku na hranici fází alfa/beta a v oblasti fáze alfa-Zr(O).
Abstrakt EN: This study is concerned with oxygen concentration measurements inside the Zry-4 fuel cladding wall after high-temperature oxidation. The oxygen distribution has been determined using the WDS method and also by nanohardness measurement. The relationship between the nanohardness and the oxygen concentration at the alfa/beta phase boundary in the alfa-Zr(O) region has been explored.
Klíčová slova

Zpět

Patička