Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti lamelárních systémů v kompaktní kosti

Citace:
FIALA, P., KHADANG, I., BLÁHOVÁ, O. Mechanické vlastnosti lamelárních systémů v kompaktní kosti. In Plzeňský lékařský sborník - Suppl.. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-246-1786-2 , ISSN: 0139-603X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical properties of compact bone lamelae
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum
Autoři: P. Fiala , I. Khadang , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován rozboru mechanických vlastností lamelárních systémů kompakty mandibuly člověka na základě měření mikrotvrdosti metodou podle Vickerse a nanoindentačními zkouškami. Tvrdost i modul elasticity je vyšší ve stěně centrálního kanálu osteonu, směrem k periferii mírně klesá a při cementové linii opět vyšší. V článku jsou diskutovány faktory, které mechanické vlastnosti ovlivňují.
Abstrakt EN: The purpose of this work was to study the mechanical properties of lamellar system of the compact bone of the human mandible based on micro hardness measurements after Vickers and nanoindentation. Both hardness and elastic modulus are higher in the wall of the central canal, towards the periphery it decreases a bit and in cement lime it incereases again. Authors discuss the factors influencing the mechanical properties of the bone.
Klíčová slova

Zpět

Patička