Přejít k obsahu


Improvement of Mechanical Properties of automotive Components Using Hot Stamping with Integrated Q-P Process

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., ZEMKO, M. Improvement of Mechanical Properties of automotive Components Using Hot Stamping with Integrated Q-P Process. Journal of Iron and Steel Research International, 2011, 18 ( Supplement 1-2), 2011, roč. 18, č. 18, s. 730-734. ISSN: 1006-706X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improvement of Mechanical Properties of automotive Components Using Hot Stamping with Integrated Q-P Process
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Michal Zemko Ph.D.
Abstrakt CZ: Výroba plechových dílů metodou hot stamping je používána v automobilovém průmyslu pro výrobu dílů o vysoké pevnosti a to bez tzv. spring-back efektu, který u vysokopevných materiálů provází jejich tváření zastudena. Díky deformaci zatepla a ochlazení v zápusce jsou získávány tvarové díly s martenzitickou strukturou a vysokými hodnotami meze kluzu i pevnosti. V průmyslových procesech je polotovar ohřát na teplotu mezi 850-950°C, přenesen do lisu a ještě v austenitickém stavu anizotermicky tvářen. K tváření jsou používány chlazené zápustky, díky kterým doje k rychlému zachlazení plechu a získání martenzitické struktury. Ve většině případů se pro tyto aplikace využívá ocel 22MnB5, která byla přímo pro tyto technologii navržena. U této oceli je možné kombinací tváření za tepla a kalení dosáhnout mez pevnosti kolem 1500 MPa. Příspěvek představuje nové možnosti využití této technologie tváření při spojení dalším inovativním postupem tepelného zpracování.
Abstrakt EN: Cold forming of high strength materials is accompanied by an undesirable spring-back effect and therefore the automotive industry prefers to produce components from high strength steels by hot stamping. Hot deformation and cooling in a die are applied to obtain shaped components with martensitic microstructure and high yield strength and ultimate tensile strength. This article presents new applications of this forming technology by incorporating another innovative heat treatment by the Q-P process, which improves both strength and ductility of obtained structures at the same time. Ultimate strengths over 2000 MPa with ductility above 10% can be achieved by this processing. To test microstructure development, thin sheet was hot formed and a corresponding FEM simulation was created. This processing was applied to low alloyed AHS steel with 0.42% of carbon and with an alloying strategy based on Mn, Si and Cr.
Klíčová slova

Zpět

Patička