Přejít k obsahu


Comparison of Microstructures and Properties Obtained after Different Heat Treatment Strategies of High Strength Low Alloyed Steel

Citace:
MAŠEK, B., KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., HAUSEROVÁ, D. Comparison of Microstructures and Properties Obtained after Different Heat Treatment Strategies of High Strength Low Alloyed Steel. Journal of Iron and Steel Research International, 2011, 18 ( Supplement 1-1), 2011, roč. 18, č. 18, s. 427-431. ISSN: 1006-706X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Microstructures and Properties Obtained after Different Heat Treatment Strategies of High Strength Low Alloyed Steel
Rok vydání: 2011
Místo konání: Beijing
Název zdroje: Beijing Baishan Printing House
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Daniela Hauserová
Abstrakt CZ: V předpokládaném článku byl zjišťován vliv rozdílných strategií tepelného zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti oceli 42SiCr. Aby bylo možné určit výhodu inovativních metod s konvečními bylo navrženo několik strategií Q-P (quenching and partitioning) společně s klasickými postupy kalení a popouštění. Byly získané rozdílné kombinace meze pevnosti v oblasti 1818-2120 MPa a tažnosti mezi 10 a 24%. Výsledná mikrostruktura byla martenzitická s 0-12% zbytkového austenitu. Struktury byly analyzovány pomocí laserového konfokálního a elektronového transmisního mikroskopu. Podíl zbytkového austenitu byl zjištěn rentgenovou difrakční analýzou.
Abstrakt EN: The influence of different heat treatment strategies on the microstructure and properties of 42SiCr steel was investigated. To compare the benefit of innovative treatment methods with more conventional ones, several strategies based on a new quenching and partitioning (Q-P) process were designed together with several strategies using more traditional quenching and tempering process. Different combinations of mechanical properties were obtained with ultimate strengths in the range of 1818-2120 MPa and ductility between 10% and 24%. Resulting microstructures were martensitic with 0-12% of retained austenite and they were analyzed by laser scanning confocal microscopy, transmission electron microscopy and X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička