Přejít k obsahu


Porovnání výsledků Q-P procesu s konvenčním kalením a popouštěním

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., HAUSEROVÁ, D., MAŠEK, B. Porovnání výsledků Q-P procesu s konvenčním kalením a popouštěním. In 12. česko-slovenské konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT Praha, 2011. s. 51-54. ISBN: 978-80-01-04822-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of the Results Obtained by Q-P Process and Conventional Quenching and Tempering
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká technika – nakladatelství ČVUT Praha
Autoři: Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Daniela Hauserová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tento článek přináší porovnání nové metody tepelného zpracování Q-P (quenching and partitioning) a konvenčního procesu kalení a popuštění na třech ocelích s 0,43% C a různým obsahem křemíku 2-2,6% a manganu 0,6-1,2. Q-P proces se sestával z ohřevu na 900°C, po kterém následovalo ochlazení na 150°C a končilo 10 minutovou výdrží na teplotě 250°C a následným dochlazením. Různými variantami Q-P procesu bylo dosaženo pevností v rozmezí 1864-2047 MPa při tažnostech 11-20%. Objemový podíl zbytkového austenitu se pohyboval mezi 4% a 12%. Aby bylo možno výsledky této nové technologie porovnat s konvenčním postupem, byly stejné oceli podrobeny kalení z teploty 900°C a následnému dvouhodinovému popouštění při teplotách 250°C. Po kalení byla mez pevnosti přibližně 2200MPa s minimální tažností v řádech několika procent, po popuštění klesla mez pevnosti na hodnoty kolem 2040MPa, přičemž tažnost narostla na 16%.
Abstrakt EN: This contribution deals with the comparison of a new heat treatment method of Q-P (quenching and partitioning) with conventional quenching and tempering process applied three different steels with 0,43%C and varying amount of silicon 2-2,6% and manganese 0,6-1,2%. Q-P process consisted of heating to 900°C, quick cooling to 150°C, hold of 10 minutes at 250°C and final cooling. Different strategies of Q-P process resulted in strengths of 1864-2047 MPa and ductility 11-20%. Volume fraction of retained austenite was between 4% and 12%. To compare this new technology with conventional treatment, the same steels underwent quenching from 900°C and subsequent 2-hour tempering at 250°C. As quenched steel had the strength of 2200Mpa with ductility of several percents and the tempering decreased strength to 2040MPa while increasing ductility to 16%.
Klíčová slova

Zpět

Patička