Přejít k obsahu


Elimination of hot cracks during the hot rolling of 79NiFeMo5 alloy with support of material-technological modelling

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., MALINA, J., KUČEROVÁ, L. Elimination of hot cracks during the hot rolling of 79NiFeMo5 alloy with support of material-technological modelling. In Steel Strip 2011. Moravská Ostrava: Společnost Ocelové pásy, 2011. s. 253-258. ISBN: 978-80-260-0539-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Elimination of hot cracks during the hot rolling of 79NiFeMo5 alloy with support of material-technological modelling
Rok vydání: 2011
Místo konání: Moravská Ostrava
Název zdroje: Společnost Ocelové pásy
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Jiří Malina Ph.D. , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Získání nových trhů vyžaduje kromě soustředěného a kvalitního marketinku i rychlou reakci při vývoji potřebných technologií pro výrobu nových typů slitin. Jednou z takových slitin je i slitina 79NiFeMo5. Díky legovacímu konceptu je tato slitina problematicky tvařitelná a to zejména na počátku procesu při válcování litého stavu za tepla. Tato operace je kritická zejména pro nebezpečí vzniku trhlin za tepla. Návrh technologického procesu pro reálnou technologii válcování je komplikovaný, protože se jedná o mnoho parametrický proces s komplexním vlivem mnoha činitelů. Z tohoto důvodu bylo použito materiálově-technologického modelování. Toto řešení umožňuje efektivní a přesné odzkoušení vlivu jednotlivých technologických parametrů na skutečný výrobní postup. Přitom nedochází ke ztrátám jak materiálu, tak energií, neboť lze používat pouze malé objemy materiálu.
Abstrakt EN: Obtaining of new markets requires in addition to a focused and quality marketing also a quick reaction in development of technologies needed for a production of new types of alloys. One of these is 70NiFeMo5 alloy. Due to the alloying concept this alloy is problematically formable, particularly at the beginning of the process during the hot rolling of cast state. This operation is critical especially because of hot cracking. Design of a technological process for a real rolling technology is complicated, because it consists in a multi-parametric process with complex influence of many factors. For this reason material-technological modelling was used. This solution provides an efficient and exact testing of an influence of individual technological parameters on the real manufacturing process. During this neither waste of material nor loss of energy occur, because small amounts of material can be used.
Klíčová slova

Zpět

Patička