Přejít k obsahu


Innovative concepts for hot stamping process

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., AIŠMAN, D., ELIÁŠOVÁ, I., ZEMKO, M. Innovative concepts for hot stamping process. Steel Research International, Special Edition, 2011, roč. Neuveden, č. September, s. 423-428. ISSN: 1611-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovative concepts for hot stamping process
Rok vydání: 2011
Místo konání: Aachen
Název zdroje: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Weinheim
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. David Aišman , Ing. Ivana Eliášová , Michal Zemko
Abstrakt CZ: Metoda hot stamping je většinou využívána zejména na díly karosérií aut. Tato technologie umožňuje tvářet díly o vysoké pevnosti a díky deformaci za tepla a rychlému ochlazení jsou získávány tvarové díly s martenziticku strukturou a vysokými hodnotami meze kluzu a pevnosti. Článek představuje novou aplikaci procesu hot stamping společně s využitím Q-P procesu (quenching and partitioning) na nízkolegovaných vysokopevných ocelích. Tímto postupem lze řízeným vývojem struktury dosáhnout meze pevnosti přesahující 2000MPa s tažností přes 10%. V experimentu byla použita legovací koncepce s 0,43% C a s podílem manganu od 0,59 - 1,17 % a křemíku 2 -2,6 %. Pro zjištění parametrů procesu hot stamping byla pro vybrané varianty chemického složení a tloušťky plechových polotovarů provedena FEM analýza. Na základě výsledků byl proces experimentálně odzkoušen pomocí materiálově-technologického modelování na termomechanickém simulátoru.
Abstrakt EN: Hot Stamping is typically used for manufacturing car body parts. This process allows forming parts with high strength. Thanks to hot deformation and rapid cooling, shaped parts with martensite and high yield and ultimate strengths are obtained. This paper propose an introduction to a new hot stamping process used together with the Q-P process (quenching and partitioning) for processing of high strength low alloy steels. By this procedure and by controlling the microstructure development, high strength exceeding 2000 MPa and elongation over 10% can be achieved. A steel containing 0.43% C, 0.59 - 17 % manganese and 2 - 2.6 % silicon was used for this experiment. FEM analysis was carried out to find hot stamping parameters for selected chemical compositions and sheet thicknesses.
Klíčová slova

Zpět

Patička