Přejít k obsahu


Design of Welded Face-Plates

Citace:
JANDA, P., LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M., VACÍK, J. Design of Welded Face-Plates. In 9th International Scientific Conference on Advanced Engineering, Computer Aided Design and Manufacturing. Rijeka: Zigo Rijeka, 2011. s. 27-30. ISBN: 978-953-7142-58-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of Welded Face-Plates
Rok vydání: 2011
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo Rijeka
Autoři: Ing. Petr Janda , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Martin Kosnar , Ing. Josef Vacík
Abstrakt CZ: Díly z litiny nebo lité oceli mohou být v konstrukci obráběcíxh strojů nahrazemy svařenci. Svařenec může mít při stejné hmotnosti stejné nebo lepší mechanické vlastnosti než odlitek. Tento příspěvek pojednává o konstrukci svařované lícní desky.
Abstrakt EN: The parts made of cast steel, modular cast iron and cast iron are being increasingly replaced by weldments in machine tool design. Welded bodies have lower mass and they can have identical or higher stiffness than castings. This paper deals with the design of welded face-plates.
Klíčová slova

Zpět

Patička