Přejít k obsahu


Material-technological Modelling of Various Holding Times at the Partitioning Temperature in AHSS with Different Alloying Strategies

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., KLAUBEROVÁ, D. Material-technological Modelling of Various Holding Times at the Partitioning Temperature in AHSS with Different Alloying Strategies. In ADVANCES IN HETEROGENEOUS MATERIAL MECHANICS 2011. Lancaster: DEStech Publications, 2011. s. 701-704. ISBN: 978-1-60595-054-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Material-technological Modelling of Various Holding Times at the Partitioning Temperature in AHSS with Different Alloying Strategies
Rok vydání: 2011
Místo konání: Lancaster
Název zdroje: DEStech Publications
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Danuše Klauberová
Abstrakt CZ: Nové metody tepleného zpracování obvykle požadují přesné řízení procesních parametrů. Proto byl nový typ tepelného zpracování, tzv. Q-P proces (quenching and partitioning) proveden na termomechanickém simulátoru. Toto zařízení umožňuje přesně řídit teplotní a deformační průběh. Nejdůležitějšími parametry při Q-P procesu jsou teploty zakalení a přerozdělení, které výrazně ovlivňují nejenom podíl zbytkového austenitu, ale I precipitaci karbidů. Byly odzkoušeny různé strategie Q-P procesu na třech různě legovaných ocelí s rozdílným obsahem Mn a Si. Při optimálním navržení parametrů zakalení a přerozdělení byly získány pevnosti přes 2000 MPa s tažností A5 mm přes 15%.
Abstrakt EN: New methods of heat treatment usually require precise control of processing parameters. Therefore, a new type of heat treatment, the Q-P (quenching and partitioning) process, was carried out on a thermomechanical simulator, which enables application of rapid and precisely controlled temperature and deformation load. The most important Q-P process parameters are quenching and partitioning temperatures and partitioning hold, which affect not only the fraction of retained austenite but also precipitation of carbides. Q-P strategies with different partitioning conditions were tested on three different high strength low alloyed steels with different contents of Mn and Si. Strength of over 2000MPa with a ductility A5mm of about 14% was obtained for the optimal combination of partitioning hold conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička