Přejít k obsahu


Ergonomie a životní cyklus produktu

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M., EDL, M. Ergonomie a životní cyklus produktu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications) - JOSRA, 2011, roč. 4, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1803-3687
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomics and product life cycle
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.)
Abstrakt EN: Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily life. Using of ergonomics is often considered the relationship between human, technology and environment. Ergonomics is deployed to assess the work environment, or workplaces that are only proposed or already exist. As another example, can be mentioned the area of various products, which ergonomics is considered. This paper describes the possibility to implement ergonomics in the area known as the product life cycle from the perspective of ergonomist, industrial engineer.
Klíčová slova

Zpět

Patička