Přejít k obsahu


Development of New unconventional process of hot stamping

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., ZEMKO, M. Development of New unconventional process of hot stamping. In New trends in material technology. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 53-56. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of New unconventional process of hot stamping
Rok vydání: 2011
Místo konání: Sokolov
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Michal Zemko Ph.D.
Abstrakt CZ: Výroba plechových dílů metodou hot stamping je používána v automobilovém průmyslu pro výrobu dílů o vysoké pevnosti a to bez tzv. spring-back efektu, který u vysokopevných materiálů provází jejich tváření za studena. Díky deformaci za tepla a ochlazení v zápustce jsou získávány tvarové díly s martenzitickou strukturou a vysokými hodnotami meze kluzu i pevnosti. Příspěvek představuje nové možnosti využití této technologie tváření při spojení dalším inovativním postupem tepelného zpracování Q-P procesem, které umožňuje současně zvýšit jak pevnost, tak tažnost získaných struktur. Tímto zpracováním lze získat struktury s mezí pevnosti přesahující 2000 MPa s tažností přes 10%. Pro odzkoušení vývoje struktury byl modelově zpracován plech zatepla a k tomuto zpracování byla vytvořena FEM simulace. Tento postup byl odzkoušen na nízkolegované AHS oceli s 0,42 % uhlíku a legovací strategií založenou na Mn, Si a Cr. Zpracováním vznikla martenzitická struktura se zbytkovým austenitem o pevnosti blížící se 2000MPa a tažností kolem 10%.
Abstrakt EN: Cold forming of high strength materials is accompanied by an undesirable spring-back effect and therefore the automotive industry prefers to produce components from high strength steels by hot stamping. Hot deformation and cooling in a die are applied to obtain shaped components with martensitic microstructure and high yield strength and ultimate tensile strength. This article presents new applications of this forming technology by incorporating another innovative heat treatment by the Q-P process, which improves both strength and ductility of obtained structures at the same time. Ultimate strengths over 2000 MPa with ductility above 10% can be achieved by this processing. To test microstructure development, thin sheet was hot formed and a corresponding FEM simulation was created. This processing was applied to low alloyed AHS steel with 0.42% of carbon and with an alloying strategy based on Mn, Si and Cr. Martensitic microstructure with retained austenite was obtained by this processing with a strength of around 2000 MPa and ductility of 10%.
Klíčová slova

Zpět

Patička