Přejít k obsahu


Development of high strenght steels

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., KLAUBEROVÁ, D., MAŠEK, B. Development of high strenght steels. In New trends in material technology. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling, 2011. s. 29-32. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of high strenght steels
Rok vydání: 2011
Místo konání: Sokolov
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling
Autoři: Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Danuše Klauberová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Inovativní strategie zpracování vysokopevných ocelí umožňují dosahovat lepší kombinace pevnosti a tažnosti než klasické typy zpracování. Jedním z těchto nových postupů je také Q-P proces (quenching and partitioning), který využívá pozitivní vliv zbytkového austenitu na mechanické vlastnosti. Výsledná struktura po Q-P procesu se skládá z martenzitu a 10-15% zbytkového austenitu. Tak je možné dosáhnout meze pevnosti přes 1800 MPa s tažností okolo 10%. V této práci byl Q-P proces spojen do komplexního termomechanického zpracování s inkrementální deformací, která zjemňuje finální mikrostrukturu a tak dále zlepšuje její mechanické vlastnosti. Tím se dosahuje meze pevnosti až 2000 MPa bez snížení hodnot tažnosti. Tři oceli s obsahem uhlíku 0,43% a odlišným obsahem manganu (0,6-1,2%) a křemíku (2-2,6%) byly použity pro popsání vlivu hlavních legujících prvků. V experimentálním programu byly odzkoušeny důležité parametry procesu, jako rychlost ochlazování a doba na teplotě přerozdělení, za účelem získat optimální finální mikrostrukturu a tím i mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: Innovative processing strategies of high-strength steels enable better combinations of strength and ductility than the classical ones. One of these new heat treatment methods is also quenching and partitioning (Q-P) process, which benefits from a positive effect of retained austenite on mechanical properties. Resulting microstructure after Q-P process consists of martensite with 5-15% of retained austenite, which allows it to achieve strengths above 1800MPa with ductility around 10%. In this work Q-P process was incorporated into the more complex thermo-mechanical treatment with incremental deformation, which refines final microstructure and thus further improves its mechanical properties, increasing the strength to 2000MPa without deteriorating the ductility. Three steels with 0.43%C and varying manganese (0.6-1.2%) and silicon (2-2.6%) content were used to investigate the influence of these main alloying elements. Important parameters of the process, such as cooling rate and partitioning hold were optimized with regard to the final microstructure and mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička