Přejít k obsahu


Impact of radiation on the thermal behaviour of a overhead line rope

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R. Impact of radiation on the thermal behaviour of a overhead line rope. In 12 th International Scientific Conference Electric Power Engineering. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 615-618. ISBN: 978-80-248-2393-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact of radiation on the thermal behaviour of a overhead line rope
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University of Ostrava
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr. h. c. , Prof. Ing. Rainer Haller Dr.
Abstrakt CZ: V současné době jsou vysokonapěťové venkovní linky stále více přetěžovány..Pro bezpečný provoz je nutné znát skutečný proud v závislosti na změně teploty. Při zjednodušeném přístupu byl modelován tepelné chování vedení lana. Ukázalo se, že je nutné vzít v úvahu také přenos tepla zářením, zejména při vysoké okolní teplotě a / nebo při jasné obloze. Pak je možná přesnější prognóza kritických situací. zatížení venkovních veden.
Abstrakt EN: Nowadays UHV overhead transmission lines are more and more overloaded. For a secure operation is it necessary to know the actual current- temperature dependence. With a simplified approach the thermal behaviour of a line rope was modelled. It was shown that the radiation heat transfer has to be taken into account especially at high ambient temperature and/ or at clear sky. For a better forecast of critical situations concerning the overhead lines load the radiation heat transfer should be considered in a more precise matter.
Klíčová slova

Zpět

Patička