Přejít k obsahu


Biomechanical head model for impact applications

Citace:
ŠPIČKA, J., JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L. Biomechanical head model for impact applications. In Computational mechanics. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Biomechanical head model for impact applications
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Bc. Jan Špička , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zaměřuje na vývoj virtuálního modelu lidské hlavy na bázi metody konečných prvků ve výpočetním prostředí PAM. Model zahrnuje všechny hlavní anatomické částí hlavy a je validován čelním nárazem dle Nahuma. Srovnání numerických výpočtů s experimentem potvrzuje soulad mezi simulací a realitou a odůvodňuje platnosti modelu.
Abstrakt EN: The paper focuses on development of the virtual human body head model based on the finite element method in the PAM computational environment. The model concerns all major head anatomical parts and it is validated by the Nahum's impact configuration. The comparison of numerical calculations of the experiment confirms the correspondence between simulation and reality and justifies the validity of the model.
Klíčová slova

Zpět

Patička