Přejít k obsahu


Problems of Influence of Voltage Drop to Electric Drive with Induction Motor and Voltage Sourced Inverter

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Problems of Influence of Voltage Drop to Electric Drive with Induction Motor and Voltage Sourced Inverter. In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Problems of Influence of Voltage Drop to Electric Drive with Induction Motor and Voltage Sourced Inverter
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT Brno, FEKT
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje problematice vlivu a odolnosti proti poklesům napájecího napětí u pohonu s asynchronním motorem napájeného z napěťového střídače. Je zde řešena problematika rychlého přechodu pohonu z režimu motorického chodu do výběhu (za účelem udržení napětí na kondenzátoru na filtračním kondenzátoru střídače) a problematika rychlého návratu pohonu zpět do pracovního stavu (v případě, že bylo nutno pohon vypnout). Rovněž jsou zde i varianty úprav silového schématu pohonu.
Abstrakt EN: This paper solves problems of influence and immunity from the voltage drop of the power supply to the electric drive with induction motor supplied from voltage-fed inverter. There are reflected opportune control algorithms for the quickly to change of working regime from full load in regime “drive” to “no-load” regime (to achieve for approximately constant value of voltage in capacitance in DC-link) and opportune control algorithms for quickly to return to original working regime after the regeneration of energy supply. There are also referenced the variants of adaptation of power circuits for to achieve a higher of immunity from the voltage drop of the power supply.
Klíčová slova

Zpět

Patička