Přejít k obsahu


PARTIAL DISCHARGES OF THERMALLY AGED INSULATION

Citace:
PIHERA, J., HALLER, R., MENTLÍK, V., MRÁZ, P. PARTIAL DISCHARGES OF THERMALLY AGED INSULATION. In 17th International Symposium on High Voltage Engineering. Berlin: VDE Verlag Gmbh, 2011. s. 212-213. ISBN: 978-3-8007-3364-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PARTIAL DISCHARGES OF THERMALLY AGED INSULATION
Rok vydání: 2011
Místo konání: Berlin
Název zdroje: VDE Verlag Gmbh
Autoři: Ing. Josef Pihera Ph.D. , Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Prof. Ing. Václav Mentlík CSc. , Ing. Petr Mráz
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na teplotní stárnutí spojené s měřením částečných výbojů (ČV)na dvou velmi používaných pryskyřično-slídových páskách, které jsou používány jako součást izolačního systému velkých točivých strojů, jako jsou turo- nebo hydro- generátory. Prvním testovaným vzorkem byl kompozit založený na skleněných vláknech, pryskyřici a slídě. Druhý měřený vzorek byl založen na PET fólii, pryskyřici a slídě. Vzorky byly testovány v laboratorních podmínkách. Maetriály byly teplotně stárnuty a byly sledovány jejich fyzikální a chemické změny.
Abstrakt EN: This paper is focused on thermal aging and accompanied partial discharge diagnostics of two mainly used resin rich mica tapes, which are utilized as a part of insulation system of large rotating machines like turbo or hydro generators. The first tested specimen was mica composite material based on glass fibre and epoxy resin and the second one was composite based on PET and epoxy resin as well. The specimens were tested under laboratory conditions. The materials were thermally aged and the changes of its physical and chemical properties were measured and evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička