Přejít k obsahu


Adhesive Bonding of Various Materials

Citace:
VACÍK, J., LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M., JANDA, P. Adhesive Bonding of Various Materials. Journal of Advanced Engineering, 2011, roč. 5, č. 1, s. 119-128. ISSN: 1846-5900
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Adhesive Bonding of Various Materials
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Josef Vacík , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Martin Kosnar , Ing. Petr Janda
Abstrakt CZ: Lepení je nejčastěji používanou metodou pro nerozebiratelné spojování rozdílných materiálů. Byly provedeny série experimentů na různých typech lepených spojů mezi kovy, kompozity a keramikou, přičemž byla zkoumána zejména únosnost těchto spojů. Následně byly vytvořeny numerické analýzy. V tomto článku jsou srovnány různé typy numerických modelů, které mohou být využity pro simulaci a výpočet lepených spojů s důrazem na vyvolané napětí ve vrstvě lepidla po zatížení.
Abstrakt EN: Adhesive bonding is the most widely used method of non-dismountable joining of dissimilar materials. A series of experiments were performed on different types of adhesive joints between metal, composite and ceramic, whereas the average loading capacities were investigated above all. Consequently, simplified numerical analyses were computed. This paper deals with comparing of different types of numerical models, which can be utilized for modelling and computing of adhesive joints with the emphasis on induced stresses in the adhesive layer after loading.
Klíčová slova

Zpět

Patička