Přejít k obsahu


Structure Optimization of Passive Damped Composite Beam

Citace:
VACÍK, J., KOTTNER, R., LAŠOVÁ, V. Structure Optimization of Passive Damped Composite Beam. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, roč. 7, č. 27, s. 50-53. ISSN: 1801-1217
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure Optimization of Passive Damped Composite Beam
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Josef Vacík , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kompozitní materiály jsou již široce uplatňovány v letectví a pomalu pronikají i do ostatních průmyslových odvětví. Jejich výjimečné mechanické vlastnosti mohou být ještě dále zdokonalovány přidáním zcela odlišných materiálů do jejich struktury, čímž vznikají tzv. hybridní kompozity. Přidáním některého viskoelastického materiálu do struktury lze získat zvýšené tlumicí schopnosti při zachování původní tuhosti. Tyto úpravy jsou součástí pasivního tlumení vibrací. Tento článek pojednává o optimalizaci jednoduchých struktur složených z uhlíkem vyztuženého polymeru (CRFP) a korkové kompozice v podobě vrstev. Cílem bylo stanovit optimální počet a umístění tlumicích korkových vrstev tak, aby bylo dosaženo maximální ohybové tuhosti a tlumení jednostranně vetknutého nosníku o průřezu čtvercové trubky. Byly vytvořeny numerické modely v konečnoprvkovém (MKP) programu MSC Marc. Při optimalizaci bylo využito Pareto algoritmu v prostředí programu optiSlang.
Abstrakt EN: Composites are already widely used in the aircraft industry and they are gradually being increasingly used in other industrial fields. Their inherent superior mechanical properties can be enhanced by the addition of totally different materials into the structure, creating ‘hybrid composites’. Improved damping while retaining the original stiffness can be obtained by using any viscoelastic materials. Such treatment is part of passive damping control. This paper deals with optimization of simple structures consisting of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) and cork composition in layered form. The goal was to determine the optimum number and location of damping cork layers to achieve the highest bending stiffness and damping of a simple cantilevered beam with a square tube cross-section. Numerical models were created using finite element method (FEM) software MSC Marc. For the purpose of optimization, the Pareto front algorithm was used with the help of optiSlang software.
Klíčová slova

Zpět

Patička