Přejít k obsahu


Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku

Citace:
MERGL, M., BUDIL, P. Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku. Zprávy o geologických výzkumech v roce ?, 2011, roč. neuveden, č. 1, s. 109-112. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Exceptional preservation of trilobite exoskeletons in the Řevnice Quartzite (Libeň Formation, Ordovician) from Ejpovice in the Rokycany area
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , RNDr. Petr Budil Ph.D.
Abstrakt CZ: V bloku křemitého pískovce nalezeného na severním svahu vrhu Čiliny (Rokycansko, jz. část Barrandienu) bylo zjištěno mimořádné zachování krunýřů trilobitů. Na rozdíl od běžného zachování fosilií v řevnických křemencích, při kterém kamenná jádra a otisky postrádají jemné detaily, nový materiál má zachovalou původní hmotu krunýřů s detaily povrchu krunýřů, např. terasovými liniemi a bradavkami.
Abstrakt EN: Exceptional preservation of trilobite exoskeletons from the loose quartzitic sandstone block collected on N slope of the Čilina hill (Rokycany area, SW part of the Barrandian) is described. Unlike to common preservation of trilobites in the Řevnice Quarzites as internal and external mould lacking fine details, the new material has the original exoskeletons with fine superficial details such as the terrace lines and tubercles.
Klíčová slova

Zpět

Patička