Přejít k obsahu


Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky

Citace:
MERGL, M. Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky. Zprávy o geologických výzkumech v roce ?, 2011, roč. neuveden, č. 1, s. 100-102. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bryozoan diversity in the uppermost part of the Králův Dvůr Formation (Ordovician; late Katian) of the Prague Basin, the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: Nové sběry v nejvyšších polách králodvorského souvrství (tzv. perník) (svrchní katian) zjistilo mírně diverzifikované společenstvo mechovek, ekrustujících, masívních i jemně větvených. Fragmentace, zachování ve formě kamenných jader a otisků a nedostatečný materiál neumožňují rozsáhlejší taxonomickou revizi bryoozoové fauny, nicméně je rozlišeno šest morfologických typů zoarií; dva jsou přiřazeny rodům Graptodictya a Corynotrypa. Vyšší diverzita mechovek dokládá přítomnost bohaté bryozoové, brachiopodvé a pelmatozoové fauny v současnosti nezachovaných okrajových částech pražské pánve ve svrchním katianu.
Abstrakt EN: New sampling in the uppermost layer (“Perník Bed”) of the Králův Dvůr Formation (late Katian) observed the moderate diversity of the bryozoans, with encrusting, massive and delicate ramose types. Fragmentation and preservation as internal moulds and less numerous collection prevents more extensive taxonomic evaluation of the bryozoan fauna, but six morphological types of zoaria have been distinguished; two of them are referred to Graptodictya and Corynotrypa. Bryozoan diversity is the evidence of the rich bryozoan-brachiopod-pelmatozoan fauna in the now unpreserved marginal parts of the Prague basin in the upper Katian.
Klíčová slova

Zpět

Patička