Přejít k obsahu


Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna

Citace:
MERGL, M., BUDIL, P. Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna. Zprávy o geologických výzkumech v roce ?, 2011, roč. neuveden, č. 1, s. 103-108. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pyritized fossil fauna in the Motol Formation (Wenlock) in the Kosov Quarry near Beroun
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , RNDr. Petr Budil Ph.D.
Abstrakt CZ: V publikaci je popsána pyritizovaná fauna z motolského souvrství z lomu Kosov u Berouna. Většinu fosilií tvoří ramenonožci a trilobiti. Složení odpovídá asociaci Strophoprion – Eoplectodonta známé z pozdního wenlocku okolí svatojanského vulkanického centra, respektive trilobitové asociaci Liolalax – Sphaerexochus – Cheirurus.
Abstrakt EN: The pyritized shelly fauna from the Motol Formation of the Kosov Quarry near Beroun is described. The fossils fauna consists mainly of brachiopods and trilobites. Small rugose and tabulate corals are abundant. The composition of the association is similar to the late Wenlock Strophoprion – Eoplectodonta Community previously known only from tuffaceous limestone of the Svatý Jan volcanogenic centre area. The trilobite fauna belongs to the Liolalax – Sphaerexochus – Cheirurus trilobite association.
Klíčová slova

Zpět

Patička