Přejít k obsahu


Comparison of the Young's Modulus of Lamina and Textile Composite

Citace:
JANDA, P., KROUPA, T., LAŠOVÁ, V. Comparison of the Young's Modulus of Lamina and Textile Composite. BULLETIN OF APPLIED MECHANICS, 2011, roč. 7, č. 27, s. 46-49. ISSN: 1801-1217
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of the Young's Modulus of Lamina and Textile Composite
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Petr Janda , Ing. Tomáš Kroupa Ph.D. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Využití kompozitních materiálů není běžné při navrhování výrobních zařízení, kvůli nevelké znalosti oblasti a konzervativnosti výrobců. V blízké budoucnosti může dojít k nárůstu aplikací s využitím kompozitních materiálů díky jejich nízkému poměru hmotnosti ku tuhosti v porovnání například z ocelí. Existuje velký rozdíl mezi hodnotami mechanických vlastností laminy a textilního kompozitu, který je způsoben zapletením vláken. Pro návrháře je znalost mechanických vlastností kritická. Tento článek se zabývá porovnáním hodnot Youngovo modulů laminy a textilního kompozitu pomocí metody konečných prvků. Konečno prvkový meso-model byl vyttvořen v systémech NX a MSC.Marc.
Abstrakt EN: The usage of composite material is not common in machine tool design, because of conservatism in this branch and insufficient knowledge of such materials. In the near future, there might be a growth of composite materials application, thanks to their inherently low weight and high tensile strength (in longitudinal direction) in comparison with classical construction material like cast iron or steel. There is a difference in mechanical properties of textile composites and lamina, caused by the fibre undulation. For designers, the valid mechanical properties with desirable accuracy are very important. This paper deals with comparison of Young?s modulus of lamina and textile composite. The finite element method is used for the prediction of Young?s modulus of both composite structures. The finite element meso-scale models are created in commercial software packages Siemens NX 7.5 and MSC Marc 2008r1.
Klíčová slova

Zpět

Patička