Přejít k obsahu


Několik poznámek k funkční morfologii trinukleidních trilobitů

Citace:
BUDIL, P., MERGL, M., FATKA, O., LISEC, M. Několik poznámek k funkční morfologii trinukleidních trilobitů. Zprávy o geologických výzkumech v roce ?, 2011, roč. neuveden, č. 1, s. 97-99. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Several notes ot the functional morphology of trinucleoid trilobites
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: RNDr. Petr Budil Ph.D. , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Doc.RNDr. Oldřich Fatka CSc. , Martin Lisec
Abstrakt CZ: Článek popisuje funkci lícních trnů. Různé hypotézy a funkci trnů jsou diskutovány a je vysloven předpoklad, že trny sloužily jako balanční zařízení, kompenzující velký a těžký cefalon.
Abstrakt EN: The article described the function of genal spines. Diverse suggestions are commented and new idea, that the genal spines has a function of balancing device, compensiting the large and heavy cephalon, is suggested.
Klíčová slova

Zpět

Patička