Přejít k obsahu


Procesy registru dárců kostní dřeně (ČNRDD)

Citace:
HOUDOVÁ, L., HAJŠMAN, V. Procesy registru dárců kostní dřeně (ČNRDD). Plzeň, ZČU v Plzni : ČNRDD, 2011. 76 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Processes of bone marrow donors registry (CNMDR)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: ČNRDD
Autoři: Ing. Lucie Houdová , Ing. Václav Hajšman Ph.D.
Abstrakt CZ: Dokument, který byl zpracován z důvodů potřebného ujednocení datové základny ČNRDD. Na základě SOP ČNRDD a standard WMDA popisuje stávající stav fungování registru doplněný o navrhované možnosti SW podpory. Procesy registru a kooperujících center jsou zaznamenány pomocí diagramů dle metodiky EPC, jednotlivé činnosti uvedené v diagramech jsou ve zprávě podrobně rozebrány.
Abstrakt EN: A document prepared for the reasons of needed aligning data base of Czech National Marrow Donor Registry (CNMDR). Based on CNMDR and WMDA standard operational proccedures there is described the current state of registry operation with proposed options for software support. Registry and cooperating centers' processes are recorded with using the EPC diagrams according to the methodology, the individual activities listed in the charts are reported in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička