Přejít k obsahu


Ergonomics And Product Life Cycle

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M., EDL, M. Ergonomics And Product Life Cycle. In Proceedings of the 17th International Bussiness Information Management Association. Milan: International Business Information Management Association, 2011. s. 914-924. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ergonomics And Product Life Cycle
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Ergonomie je velmi rozsáhlý vědní obor, který se týká všech oblastí každodenního života. Klasické pojetí ergonomie zkoumá vztah tří základních prvků, které spolu reagují. To je člověk, technologie a životní prostředí. Ergonomie hodnotí pracovního prostředí. Patří mezi ně hodnocení pracovišť. Tato pracoviště mohou být hodnoceny ve své fázi návrhu, nebo pokud již existují. Ergonomie může být nasazena k vyhodnocení a design produktů, které by měly rovněž splňovat ergonomické kritéria. Tento dokument popisuje implementaci ergonomie v oblasti, která je známá jako Product Lifecycle Management, z hlediska ergonoma, průmyslového inženýra.
Abstrakt EN: Ergonomics is a very extensive branch of science that affects all areas of daily life. Classical concepts of ergonomics examine the relationship of three basic elements that react together. This is a human, technology and environment. Ergonomics evaluate the working environment. These include the evaluation workplaces. These workplaces can be evaluated in their design phase, or when already exist. Ergonomics can also be deployed to evaluate and design products, which should also meet the ergonomic criteria. This paper describes the implementation of ergonomics in the area that is known as product lifecycle management, from the perspective ergonomist, industrial engineer.
Klíčová slova

Zpět

Patička