Přejít k obsahu


Advanced Space Filtering for the Construction of 3D Additively Weighted Voronoi Diagram

Citace:
ZEMEK, M., MAŇÁK, M., KOLINGEROVÁ, I. Advanced Space Filtering for the Construction of 3D Additively Weighted Voronoi Diagram. In ADVCOMP 2011. Lisbon: IARIA, 2011. s. 37-43. ISBN: 978-1-61208-172-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced Space Filtering for the Construction of 3D Additively Weighted Voronoi Diagram
Rok vydání: 2011
Místo konání: Lisbon
Název zdroje: IARIA
Autoři: Ing. Michal Zemek , Mgr. Martin Maňák , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Prostorové vztahy mezi 3D sférami mohou být popsány aditivně váženým Voronoi diagramem a tento diagram lze použít pro pokročilou prostorovou analýzu. Diagram lze zkonstruovat algoritmem trasování hrany. Problém je, že trasování hrany je časově náročná operace, kde je potřeba testovat mnoho sfér. Předchozí přístupy tento algoritmus urychlují pomocí prosotorových filtrů a hledají se sféry protínajících daný filtr. Tyto přístupy jsou ale neefektivní, pokud sféry mají velmi rozdílné poloměry. Náš přístup je navržen tak, aby byl rychlý i na tomto druhu dat. Je založen na pozměněných prostorových filtrech a hledání sfér protínajících filtr se provádí s využitím power diagramu.
Abstrakt EN: Spatial relationships among 3D spheres can be described by an additively weighted Voronoi diagram and this diagram can be used for advanced spatial analysis. The diagram can be constructed by an edge tracing algorithm. The problem is that tracing an edge is a time consuming operation, where many spheres are tested. Former approaches make it faster by using space filters and searching for spheres intersecting the filter. But they are inefficient when the spheres have very different radii. Our approach presented in this paper is designed to be fast even on this kind of data. It is based on modified space filters and the search for spheres intersecting the filter is performed in a power diagram.
Klíčová slova

Zpět

Patička