Přejít k obsahu


Design and Construction of Workplace for Robotics Teaching

Citace:
BENEŠ, P., FOŘT, J. Design and Construction of Workplace for Robotics Teaching. In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design and Construction of Workplace for Robotics Teaching
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT Brno, FEKT
Autoři: Ing. Petr Beneš , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Rozšířené pracoviště, které je navrženo pro výuku kinematických úloh robotiky. Stanoviště se skládá z funkční model robotického ramena s řídící jednotkou, která umožňuje ovládání robotického systému, ale i jeho připojení k PC. Je tvořen řídicí program přizpůsobený pro jednoduchou implementaci do výuky. Dále bylo vytvořeno grafické prostředí pro řízení a monitorování funkce robota. Práce na výukovém pracovišti je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí z oblasti kinematických úloh, a to zejména na kontrolu pohyb v prostoru a řízení pohybu efektoru ve třech osách.
Abstrakt EN: Advanced workplace which should be used for teaching kinematics problems of robotics. Product consists of a functional model of the robotic arm and a control unit which allows direct control of the robotic system, but also PC connection. It is created by a control program adjusted to teaching. A graphical environment for control and monitoring functions of the robot is designed. The work on the tutorial workplace is focused on the application of theoretical knowledge of the kinematic tasks, especially on control the movement effector in a space tilted in three axes.
Klíčová slova

Zpět

Patička