Přejít k obsahu


Innovation of Robotics Education

Citace:
FOŘT, J., BENEŠ, P., PITTERMANN, M. Innovation of Robotics Education. In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovation of Robotics Education
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT Brno, FEKT
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Petr Beneš , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Výuka robotiky na katedře KEV byla rozšířena a je dále rozšiřována zejména ve smyslu vyššího provázání teorie s praktickým ověřením nabytých poznatků. Za tímto účelem bylo vyvinuto několik výukových přípravků, které toto umožňují. Jedná se například o model robotického systému upravený pro jednoduchou implementaci řídících algoritmů, například matic a rovnic kinematických úloh. Dalším přípravkem je model robotizované výrobní linky určené k simulaci zařazení robotických systémů do výroby.
Abstrakt EN: The robotics education on KEV department was extended and is being further extended especially in terms of higher theory interlacing with practical check of getting pieces of knowledge. Several tutorial appliances were developed for the occasion, which make that possible. There is for example model of robotic system modified for simple implementation of control algorithms, such as matrixes and equations of kinematic task. Another appliance is model of robotized manufacturing line destined for simulation of robotic systems inclusion into production.
Klíčová slova

Zpět

Patička