Přejít k obsahu


Incremental Radial Basis Function Computation for Neural Networks

Citace:
SKALA, V. Incremental Radial Basis Function Computation for Neural Networks. WSEAS Transaction on Computers, 2011, roč. 10, č. 11, s. 367-378. ISSN: 1109-2750
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Incremental Radial Basis Function Computation for Neural Networks
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: V příspěvku je prezentována nová metoda výpočtu radialních bázových funkcí vhodná pro fuzzy systémy. Metoda má složitost O(N^2) . Metoda umožňuje efektivní vkádání dat, odstaňování dat nerelevatních. RBF interpolace je používána v mnoha oblastech, tj. u dat geometrických, obrazových, lékařských, v oblasti zpracování signálu atd.
Abstrakt EN: A novel approach for incremental computation of Radial Basis Functions (RBF) for Fuzzy Systems and Neural Networks with computational complexity of O(N^2) is presented. This technique enables efficient insertion of new data and removal of selected or invalid data. RBF are used across many fields, including geometrical, image processing and pattern recognition, medical applications, signal processing, speech recognition, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička