Přejít k obsahu


Procesní řízení nákladů v teorii a praxi

Citace:
KOMOROUSOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Procesní řízení nákladů v teorii a praxi. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0051-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ACTIVITY BASED MANAGEMENT
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Veronika Komorousová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na problematiku procesního řízení nákladůa jejího využití v podnikové praxi za účelem transparentnosti a zpřesnění nákladových toků, kalkulací a měření a řízení výkonnosti podniku. Na základě analýzy případových studií a praktických zkušeností jsou prezentovány a zobecněny předpoklady a problémy implementace a aplikace procesního řízení nákladů jako integrální součásti podnikového informačního systému.
Abstrakt EN: The article is focused on the area of activity based management and its application in the company practice with the aim of precision of cost flows, calculations and measurement and management of the company performance. Based on the performed case study analyses and the practical experience, the article presents and generalizes assumptions and issues related to implementation and application of the activity based management as an integral part of the company information system.
Klíčová slova

Zpět

Patička