Přejít k obsahu


Diagnostická jednotka kompresorové stanice, DSU01

Citace:
ŠVARNÝ, J., TUREČEK, O., KRIVÁNKA, D., HRUBÝ, J. Diagnostická jednotka kompresorové stanice, DSU01. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diagnostic system unit of the compressor, DSU01
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Atmos Chrást, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Švarný Ph.D. , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Ing. David Krivánka , Ing. Jan Hrubý
Abstrakt CZ: Diagnostický systém slouží jako autonomní zařízení pro monitoring vibrací převodového soustrojí kompresoru s cílem včasného varování před případnou poruchou stroje. Vibrace jsou monitorovány prostřednictvím dvou snímačů detonačního spalování standardně používaných v automobilovém průmyslu. Signál snímačů je vyhodnocován jednodeskovým počítačem. Karta analogových vstupů počítače je doplněna speciálním modulem pro zpracování signálů ze snímačů (modul DPM01).
Abstrakt EN: The diagnostic system unit, DSU01, serves as a standalone device to monitor vibrations of block unit of compressor. The main purpose is in-time warning before prospective mechanical failure takes to happen. The vibrations are monitored by means of two knock sensors commonly used in automotive industry. The signal of sensors are processed and evaluated by one-board computer. Analog inputs card of the computer is equipped with specially designed module for sensors signals conditioning (DPM01 module).
Klíčová slova

Zpět

Patička