Přejít k obsahu


Bezdrátový tablet - součást interaktivních výukových systémů

Citace:
KROTKÝ, J. Bezdrátový tablet - součást interaktivních výukových systémů. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Votobia , 2008. s. 353-356. ISBN: 978-80-7220-311-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wireless tablet - the part of interactive teaching systems
Rok vydání: 2008
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Bezdrátové tablety používané ve školství jsou zajímavou alternativou zatraktivnění a zefektivnění výuky. Tato zařízení dávají možnost interaktivně vstupovat do procesu výuky a umožňují i nové možnosti v přípravě výukových materiálů. Autor článku předkládá některé myšlenky a možnosti využití těchto zařízení ve výuce v prostředí především základní školy. Tato problematika je také součástí rozvojového projektu MŠMT řešeného na katedře technické výchovy ZČU v rámci nově vybudovaného centra digitálních multimediálních výukových technologií (www.cdmvt.zcu.cz).
Abstrakt EN: Wireless tablets which are used in education mean the interesting alternative to improve the education. These instruments mean the way to interactive entering to teaching and make the new ways in make-up of teaching materials. Author of the article shows some ideas and ways of using these instrumets mainly in teaching in basic schools. These problems are part of developing project MŠMT which is solving in KAT ZČU. This project is solving in new center of digital multimedial teaching technologies (www.cdmvt.zcu.cz).
Klíčová slova

Zpět

Patička