Přejít k obsahu


Autorský systém ProAuthor

Citace:
ULRYCH, Z., EDL, M., HÁN, J. Autorský systém ProAuthor. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Authoring system ProAuthor
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Ulrych , Milan Edl , Jan Hán
Abstrakt CZ: Autorský nástroj vyvinutý na ZČU pokrývá potřeby jak on-line kurzů, tak multimediálních off-line elektronických učebnic. Na rozdíl od jiných autorských nástrojů, ProAuthor nabízí pro autory metodickou a didaktickou podporu pomocí předdefinovaných formulářů. Nezávislou implementaci vytvořeného eL kurzu do různých LMS systému je zajištěna pomocí standardu SCORM.
Abstrakt EN: UWB has developed the Authoring system fitting needs of both on-line courses and multimedia off-line e-books development. Unlike any other authoring systems the ProAuthor offers methodical and didactical support for its users in the form of prescribed data structure, procedures etc. An independent implementation of created eL content into any LMS is guaranteed by SCORM standard.
Klíčová slova

Zpět

Patička