Přejít k obsahu


WorkSpace - nástroj multimediální a interaktivní výuky

Citace:
KROTKÝ, J. WorkSpace - nástroj multimediální a interaktivní výuky. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7231-511-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Workspace - Multimedia and interactive teaching instrument
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Autor se v článku zabývá konzultačním a metodickým pracovištěm interaktivních didaktických technologií na ZČU a rámcově představuje hlavní cíle mateřského rozvojového projektu. Jedna z hlavních aktivit v tomto centru spo-čívá v práci s interaktivním systémem a softwarem pro jeho ovládání. Studenti se učí kreativně pracovat se soft-warem pro ovládání a tvorbu interaktivních a multimediálních aplikací InterWrite WorkSpace. Autor v článku pou-kazuje na některé jeho možnosti a nedostatky a navrhuje případná řešení.
Abstrakt EN: The author deals with consulting and methodical workplace of interactive didactic technologies in ZCU and introduces the basic aims of mother´s developing project in general. One of the main activity in this center rests in work with interactive system and sofware for its operating. Students learn work creatively with sofware for operating and interactive and multimedia applications InterWrite WorkSpace creation. The author adverts to some possibilities and shortcomings of this software and designs for eventual solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička