Přejít k obsahu


Pulse Voltage and its Aging Effect on PD Characteristic of Slot Insulation

Citace:
MENTLÍK, V., PIHERA, J., TRNKA, P., TUREČEK, O. Pulse Voltage and its Aging Effect on PD Characteristic of Slot Insulation. In IEEE International Symposium on Electrical Insulation. New York: IEEE, 2008. s. 575-578. ISBN: 978-1-4244-2092-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pulse Voltage and its Aging Effect on PD Characteristic of Slot Insulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Václav Mentlík , Ing. Josef Pihera Ph.D. , Pavel Trnka , Oldřich Tureček
Abstrakt CZ: Používání moderních řízených pohonů přináší výhody pří řízení asynchronních motorů. Zároveň však vyvstává problém s pulzním namáháním produkovaným měniči frekvence. Tato studie se zabývá sledováním stárnutí používané drážkové izolace při pulzním napětí. Měřeny jsou zde závislosti aktivity částečných výbojů.
Abstrakt EN: Usage of the modern power electric drives brought advantages in induction motor control. In the same time problems with pulse stress produced by the voltage converters appeared. This study is presenting observation of the aging by the high frequency square waveform voltage of frequently used slot insulation. For the studing slot insulation aging process under pulse voltage was chosen partial discharge observation.
Klíčová slova

Zpět

Patička