Přejít k obsahu


Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica : from shoreface endemicity to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic)

Citace:
MERGL, M., FATKA, O., BUDIL, P. Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica : from shoreface endemicity to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic). In Advances in trilobite research. Madrid : Instituto Geológico y Minero de Espana, 2008, s. 275-282. ISBN: 978-84-7840-759-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica : from shoreface endemicity to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic)
Rok vydání: 2008
Místo konání: Madrid
Název zdroje: Instituto Geológico y Minero de Espana
Autoři: Michal Mergl , Oldřich Fatka , Petr Budil
Abstrakt CZ: V práci jsou popsány trilobitové asociace spodního a středního ordoviku Peruniky (pražská pánev, Česká republika). Patrný je evoluční posun od endemických příbřežních asociací v tremadoku do hlubších asociací otevřeného moře v darriwilu, s větším podílem pelagických, především cyklopygidních trilobitů.
Abstrakt EN: Trilobite associations of the Lower and Middle Ordovician age of the Perunica (Czech Republic, Prague Basin) are described. There is an evolutionary shift from the more endemic, nearshore associations of the Tremadocian to more uniform offshore associations with common pelagic, especially cyclopygid trilobites in the Darriwilian.
Klíčová slova

Zpět

Patička