Přejít k obsahu


Influence of structure on optical properties of ZnO:Al thin films

Citace:
NETRVALOVÁ, M., PRUŠÁKOVÁ, L., ŠUTTA, P. Influence of structure on optical properties of ZnO:Al thin films. In Proceedings of the 14th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 167-170. ISBN: 978-80-227-2902-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of structure on optical properties of ZnO:Al thin films
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Marie Netrvalová , Lucie Prušáková , Pavol Šutta
Abstrakt CZ: Článek poskytuje ukázku vlivu mikrostruktury na optické vlastnosti tenkých vrstev transparentních vodivých oxidů (ZnO:Al). Tyto materiály jsou vhodné pro fotovoltaické aplikace díky příhodné kombinaci optických a elektrických vlastností. Tyto vrstvy (ZnO:Al) byly deponovány na skleněné substráty vysokofrekvenčním magnetronovým naprašováním. Zejména zde byly zkoumány nejdůležitější optické vlastnosti - tedy integrální transmitance, optická šířka zakázaného pásu a index lomu.
Abstrakt EN: The paper deals with the influence of microstructure on optical properties of transparent conductive oxide (ZnO:Al) films as a material suitable for photovoltaic applications, which has to possess appropriate optical and electrical parameters for these purposes. The ZnO:Al thin films were prepared by rf magnetron sputtering onto the glass substrates. Mainly integral transmittance, optical band-gap and refractive index were studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička