Přejít k obsahu


Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy

Citace:
MENTLÍK, P. Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 35-40. ISBN: 978-80-7043-658-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geomorphological information system as a tool of geomorphological analysis
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: Článek diskutuje náplň a význam geomorfologické analýzy. Geomorfologický informační systém je předpokládán jako nástroj a prostředí geomorfologické analýzy.
Abstrakt EN: The article discuses content of geomorphological analysis. Geomorphological information system is suggested as an environment as well as a tool of the analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička